Temps per Tu és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que ofereix activitats d’oci a joves i adults amb discapacitat. A les Corts, hi ha dos tipus d’activitats diferents. La primera consisteix en un taller d’arts escèniques i la segona en la creació d’un grup per a participar en activitats d’oci, la coordinació del qual és responsabilitat de la Fundació Paideia. El nostre servei consisteix a participar, en grup, en activitats lúdiques aprofitant l’oferta de la ciutat.

Es realitza els dissabtes, de manera quinzenal, des de les 16:30h fins a les 20:00h, ajustant l’horari quan l’activitat proposada ho requereix. El punt de trobada i de finalització, és davant del Centre cívic de Can Deu (plaça de la Concòrdia, 13), on també disposem d’una sala per poder fer tallers i altres activitats.

El grup compta amb un total de 28 places per a joves i adults del districte de Les Corts amb discapacitat intel·lectual. La inscripció està oberta durant tot el curs sempre que hi hagi places vacants, si no es passa a formar part d’una llista d’espera. Per facilitar els desplaçaments i algunes sortides, es s’organitzen dos grups tenint en compte l’edat, els interessos, afinitats i altres factors.

Els nois proposen les sortides i plantegen aquells llocs que els agradaria visitar o aquelles activitats que voldrien realitzar. Les sortides, per tant, es van planificant segons les seves preferències i propostes i amb idees aportades per l’equip de monitors. En tractar-se d’un servei gratuït, els usuaris només assumeixen el pagament d’aquelles activitats que suposen un cost associat i el transport. Algunes activitats i sortides que acostumem a realitzar són les següents: festes de barri i festes populars; visites a museus; tallers musicals; visites i activitats als parcs més importants de la ciutat; sortides al karaoke, a la bolera i al cinema; activitats a la platja; festes d’aniversari dels membres del grup, i acabem la temporada passant un dia sencer al Parc d’atraccions del Tibidabo.

Els objectius que cerquem amb el nostre servei són els següents:

  • Garantir el dret a l’oci i al lleure.
  • Formar part d’un grup fora de les activitats diàries (escola o taller).
  • Aprendre a decidir sobre el propi oci.
  • Participar i gaudir de les ofertes lúdiques de la ciutat.
  • Oferir temps personal a les famílies amb joves i adults amb discapacitat.

Després de diverses temporades realitzant el servei de Temps per Tu, valorem que els nois i noies poden compartir moments, activitats, sortides i xerrades amb amics i amigues que no formen part del seu dia a dia ni de les seves activitats habituals, com són l’escola o el taller ocupacional. També els ajuda a gaudir i sortir fora del nucli familiar durant el cap de setmana, aspecte molt beneficiós per a ells, ja que els fa sentir més autònoms. El fet d’escollir les sortides els ajuda a prendre decisions, a consensuar amb els amics quines sortides els hi poden agradar més, i sentir-se més independents. A més a més, les famílies afirmen que gràcies al Temps per Tu poden gaudir d’un temps de respir, un temps lliure per gaudir d’activitats de lleure i/o dedicar-se a diferents tasques.

Podeu contactar amb Temps per tu a través del mail, tempspertu@fundaciopaideia.org